Back to top

Utwórz nowe konto

Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Dozwolone są niektóre znaki specjalne, jak spacja, kropka (.), myślnik (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.
Subskrypcja do newslettera.
Materiały dla specjalistów
Prawo do korzystania z materiałów specjalnych portalu nazdrowie.pl mają wyłącznie osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia, tj. lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw, firm medycznych i farmaceutycznych. Powyższe ograniczenie i konieczność rejestracji w portalu wynika wyłącznie z wymogów polskiego prawa (art. 57 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181, Nr 152, poz. 1265 z późn. zm.). Dostęp do wszystkich materiałów i usług w portalu nazdrowie.pl jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie jednorazowa rejestracja i wybranie własnego loginu oraz hasła dostępu.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.