Back to top

pacjent

Rozmowa z Krzysztofem Łandą, wiceministrem zdrowia. Co dobrego ma przynieść dla pacjenta ustawa wprowadzająca refundację wyrobów medycznych? Ustawa o refundacji wyrobów medycznych ma kilka celów. Po pierwsze, zapewnienie stosowania u pacjentów wysokiej jakości wyrobów medycznych. Dzisiaj kontrola ich jakości jest słaba. Minister zdrowia, ustalając grupę wyrobów medycznych, określi w rozporządzeniu minimalne wymagania jakościowe, które muszą spełnić wyroby, o których refundację będą ubiegały się podmioty odpowiedzialne czy dystrybutorzy. Dzisiaj często mamy wątpliwości co do jakości np. soczewe
Wyniki wielu badań wskazują na złożone związki pomiędzy cukrzycą typu 2 a zaburzeniami depresyjnymi. Związek między cukrzycą a depresją dostrzegany był w medycynie już od dawna. Opublikowano wiele badań dotyczących depresji w cukrzycy, które dały podstawę do przeprowadzenia metaanaliz. Doniesienia z lat 90. XX wieku wskazywały na zaskakująco dużą częstość występowania depresji w przebiegu cukrzycy. Wysokie wyniki uzyskiwano w badaniach z zastosowaniem metod samooceny, a znacznie niższe w badaniach klinicznych, np. w metaanalizie Andersena i wsp. z 2001 roku, odpowiednio 31 proc. i 11,4 proc. P
Katar – czy to zwykła infekcja wirusowa, czy odpowiedź układu immunologicznego na pojawiające się alergeny? Alergia może się rozwinąć w każdym wieku, jak ją rozpoznać u pacjentów? Jak w aptece monitorować skuteczność leczenia w przebiegu alergicznego nieżytu nosa?
Migrena jest to najczęściej występująca choroba neurologiczna. Wprawdzie nie powoduje ona żadnych poważnych zagrożeń dla zdrowia, ale może negatywnie wpływać na jakość życia. Migrena jest chorobą powszechną i dotyka 3-10 proc. ludzi. Występuje częściej u kobiet (12-14 proc. populacji) niż u mężczyzn (6-8 proc.). Zgodnie z klasyfikacją IHS (ang. International Headache Society) rozróżniamy siedem postaci migreny, ale najczęściej spotykane są jej dwa rodzaje: migrena z aurą i migrena bez aury. Fazy migreny
Szybkie tempo życia, ciągły pośpiech sprawiają, iż rytm okołodobowy bardzo często jest zaburzony, co z kolei prowadzi do zaburzeń snu.
Problemy ze snem są jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości przez pacjentów w aptekach. W wielu przypadkach problem ten dotyczy osób w wieku senioralnym, co związane jest z uwarunkowaniami fizjologicznymi.
Kwasy omega-3 i omega-6 są potrzebne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu i powinny być dostarczone w dobrze zbilansowanej diecie. Czasami jednak konieczna jest suplementacja. Kwasy tłuszczowe to związki zbudowane z łańcucha węglowodorowego z grupami: karboksylową (-COOH) i metylową (-CH3) na końcach. Ze względu na rodzaj wiązań, między atomami węgla w łańcuchu, można wyróżnić kwasy tłuszczowe nasycone (mają wszystkie wiązania pojedyncze) i nienasycone (posiadają wiązania podwójne).
Z badań epidemiologicznych wynika, że 90 proc. Polaków w każdej grupie wiekowej ma deficyty witaminy D, co potwierdzają badania. Witamina D – jej podstawowym źródłem jest synteza skórna. Niestety, położenie geograficzne Polski, a także przemiany cywilizacyjne, wymagające długotrwałego przebywania w pomieszczeniach i pojazdach, używanie filtrów UV, a nawet stosowanie niektórych leków sprawiają, że większość dzieci i dorosłych nie jest w stanie syntetyzować odpowiedniej ilości witaminy D. Zawartość witaminy D w produktach spożywczych (sery, mleko, ryby) zaspokaja jedynie 10-20 proc.
Zimowe infekcje górnych dróg oddechowych to najczęściej: przeziębienie, grypa, zapalenie gardła, angina, zapalenie zatok oraz zapalenie krtani. Drogi oddechowe dzielą się na górne i dolne. Do górnych dróg oddechowych zaliczamy: jamę nosową, zatoki przynosowe, gardło, krtań i tchawicę, a dolne drogi oddechowe obejmują oskrzela i płuca.
Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Dzidą, konsultantem w dziedzinie diabetologii dla województwa lubelskiego. Kiedy u chorego trzeba zacząć podawać insulinę?