Back to top

glikokortykosteroidy

Podstawowe zalecenie dla osób, u których wystąpiło podejrzenie POChP, a także dla pacjentów ze stwierdzoną chorobą to jak najszybsze zaprzestanie palenia tytoniu. Według Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), rzucenie palenia ma udowodnioną skuteczność w zapobieganiu postępowi choroby, jest również jedynym, poza domowym leczeniem tlenem, postępowaniem, które wydłuża życie chorych na POChP. Już w pierwszym roku po zaprzestaniu palenia może dojść do poprawy FEV1 (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa), a następnie tempo obniżania FEV1 zbliża się do obserwowanego u osób niepalących.
Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP) to choroba dotykająca wielu pacjentów zgłaszających się po poradę do apteki. Rola farmaceuty powinna polegać na wstępnym rozpoznaniu choroby, dobraniu odpowiedniego leczenia objawowego, a w razie potrzeby wskazaniu konieczności konsultacji lekarskiej, aby uniknąć powikłań.
Umiejętność zdiagnozowania bólu neuropatycznego (BN) i jego właściwe leczenie w znaczący sposób może poprawić jakość życia chorych. W leczeniu BN wykorzystuje się leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, opioidy oraz leki do stosowania miejscowego.
Starzenie się społeczeństwa, siedzący tryb życia, nadmierna masa ciała, a z drugiej strony – uprawianie sportów wyczynowych, sprzyjają powstawaniu patologicznych zmian w obrębie stawów. Zlekceważenie początkowych objawów może prowadzić do zwyrodnienia stawów.
Lekarz zapisał mojej trzyletniej córce glikokortykosteroidy w postaci zawiesiny. Zalecił również zakup tuby do podania leku drogą wziewną. Czy jest to najlepsze rozwiązanie dla mojego dziecka? A może poprosić pediatrę o przepisanie tego leku w tabletkach?
Zastosowanie w 1952 roku hydrokortyzonu w leczeniu atopowego zapalenia skóry było przełomem w lecznictwie dermatologicznym. Skuteczność glikokortykosteroidu miejscowego zależy od siły działania preparatu, właściwego rozpoznania klinicznego i sposobu aplikacji.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest jedną z najczęstszych chorób reumatologicznych. Występuje ono u około 1 proc. populacji. Nieleczone może doprowadzić do inwalidztwa, a nawet do przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że chorzy z RZS żyją średnio o siedem lat krócej niż ogólna populacja.
W obrębie narządu wzroku zapalenie alergiczne dotyczy najczęściej spojówki, rogówki, powieki, rzadziej tęczówki, naczyniówki czy siatkówki. Alergicznemu zapaleniu oczu rzadko towarzyszy alergia skóry. Natomiast alergiczne zapalenie spojówek najczęściej współistnieje z zapaleniem dróg oddechowych.
Choroby układu krążenia w populacji polskiej są najczęstszą przyczyną zgonów. Nie dysponujemy jednak danymi, jaki odsetek chorych na astmę jest uwzględniony w tej statystyce.