Back to top

Wacław Droszcz

Taktyka postępowania będzie zróżnicowana, w zależności od tego, czy zakażenie dotyczy górnych, czy dolnych dróg oddechowych oraz czy jest ono ostre, czy przewlekłe. Wiele też zależy od wieku chorego i współistniejących chorób.
Zespół Münchausena polega na wywoływaniu u siebie zaburzeń pozorowanych (factitious disorders), których celem jest zwrócenie na siebie uwagi, wywołanie podziwu i współczucia, kosztem wielkiego cierpienia, a nawet zgonu. Jego ryzyko dotyczy od 5 do 50 procent chorych osób.
Palenie – zarówno czynne, jak i bierne ­– wpływa negatywnie na cały organizm. Poprosiliśmy specjalistów różnych dziedzin o wypowiedzi na temat skutków tego nałogu.
W Polsce na choroby wywołane paleniem tytoniu umiera rocznie ponad 80 tys. osób. Nałóg palenia wyraźnie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych i przewlekłych chorób układu oddechowego. Jest przyczyną ponad 90 proc. przypadków raka płuc, 65 proc. przypadków raka krtani i gardła oraz 30 proc. przypadków raka trzustki. W Polsce palenie papierosów odpowiedzialne jest za prawie połowę przedwczesnych zgonów osób w średnim wieku. Żaden inny czynnik nie ma tak negatywnego wpływu na stan zdrowia ludzi.
U dzieci do 4 r.ż. niezwykle trudno jedynie na podstawie objawów określić, czy mamy do czynienia z astmą czy na przykład z przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Napady świstów u niemowląt i małych dzieci często są wynikiem zakażenia wirusowego, a nie astmy. Nazywa się je „świszczącymi dziećmi”. Nie wszystkie z nich stają się astmatykami. Jeżeli dziecko jest obciążone dziedzicznie, dodatkowo ma atopowe zapalenie skóry, to ma duże szanse, że z biegiem czasu stanie się dzieckiem astmatycznym. Czasem jedynym sposobem na rozpoznanie astmy u dziecka jest skuteczne próbne leczenie przeciwastmatyczne. Ale... Objawy mogą ustąpić, a w miarę dorastania takiego dziecka może się okazać, że astmy nie ma i nigdy u niego nie było. Może być i tak, że astma pojawia się u niego dopiero w dorosłym życiu.
Choroby układu krążenia w populacji polskiej są najczęstszą przyczyną zgonów. Nie dysponujemy jednak danymi, jaki odsetek chorych na astmę jest uwzględniony w tej statystyce.