choroby somatyczne

Leczenie duszy
Depresja jest chorobą częstą i może się przytrafić niemal każdemu. Kluczową rolę w jej skutecznym leczeniu spełnia prawidłowe rozpoznanie, które umożliwia wnikliwy wywiad lekarski. Jako depresję rozumiemy zarówno przemijający smutek jak i dłużej trwającą reakcję na sytuację przykrą, stresującą lub niebezpieczną. Jednak odczuwanie przygnębienia lub zniechęcenia nie zawsze oznacza, że to choroba. Dlatego m.in. w krajach ...
Depresja w przebiegu chorób somatycznych
Depresja nie jest schorzeniem dotyczącym wyłącznie psychiki chorego. Obszar wpływu tej choroby na procesy fizjologiczne organizmu jest często bardzo szeroki. Pomiędzy występowaniem depresji a schorzeniami somatycznymi występuje szereg bardzo istotnych i niekiedy złożonych wzajemnych zależności. Można tu mówić o przynajmniej kilku ich zakresach. Współwystępowanie Depresja może być czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób ...
Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych. Depresja jest obecnie najczęstszą chorobą psychiczną. Cierpi na nią ok. 10 proc. dorosłych osób na świecie. Według WHO, depresja znajduje się na czwartym miejscu wśród najpoważniejszych światowych problemów zdrowotnych, ale w 2020 roku może już przesunąć się na miejsce drugie - tuż po ...
Subskrybuje zawartość