Definicje bólu

ARTYKUŁ SPECJALISTYCZNY ARTYKUŁ SPECJALISTYCZNY ARTYKUŁ SPECJALISTYCZNY

Co to jest ból? Ból, według Międzynarodowej Organizacji Badania Bólu, jest „nieprzyjemnym doświadczeniem czuciowym i emocjonalnym związanym z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywanym jako takie uszkodzenie” [4]. Komitet Nazewnictwa Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu określa go jako „nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące zarówno działaniu bodźca uszkadzającego, jak i bodźca zagrażającego uszkodzeniem tkanek” [2].

ARTYKUŁ SPECJALISTYCZNY

Treść tego artykułu dostępna jest tylko dla użytkowników zarejestrowanych jako specjaliści.
Dostęp do danych DLA SPECJALISTÓW jest bezpłatny, wymaga jedynie
rejestracji i wypełnienia oświadczenia.

Zaloguj się lub zarejestruj się i utwórz nowe konto

autor:
Marta Niedziela
magister farmacji