Back to top

PUBLIKACJE

Rozmowa z prof. dr. hab. n. farm. Romanem Kaliszanem, kierownikiem Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUM, członkiem korespondentem PAN i PAU, laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych, rektorem AM w Gdańsku w latach 2005-2008. Co pana profesora najbardziej fascynuje w farmacji?
Ustawa o refundacji leków miała zrewolucjonizować rynek. Rzeczywiście, zrewolucjonizowała. Pytanie tylko, kto na niej zyskał. Eksperci uważają, że NFZ, wielkimi przegranymi są zaś apteki, hurtownie, a przede wszystkim pacjenci.
Aparaty CyberKnife funkcjonują w Polsce w trzech ośrodkach onkologicznych. Ta technologia powinna znaleźć się w koszyku świadczeń gwarantowanych – jednogłośnie wypowiadali się eksperci podczas debaty „Nowoczesna radioterapia w onkologii” zorganizowanej na początku grudnia w Warszawie.
Rozmowa z prof. Stanisławem Radowickim, konsultantem krajowym w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Panie profesorze, jest pan członkiem Rady Naukowej programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Jak pan ocenia funkcjonowanie tego programu? Leczenie niepłodności metodami wspomaganego rozrodu, w tym metodą in vitro jest powszechnie uznanym sposobem zwalczania niepłodności. Metody te stosowane są w ściśle określonych przypadkach, gdzie leczenie standardowe nie zakończyło się ciążą.
Chłoniak Hodgkina jeszcze 60 lat temu był uważany za chorobę nieuleczalną. W 1963 roku pierwszy raz użyto słowo „wyleczenie”, ale tylko w stosunku do niezaawansowanej postaci chłoniaka.
Czy 23 lata to długo czy krótko? Zastanawiałem się nad tym podczas podróży po Azji, wracając w myślach do polskiego Dnia Niepodległości.
Na całym świecie jak grzyby po deszczu powstaje tysiące festiwali teatralnych. Nie wszystkie jednak spełniają tę samą rolę.
Henryk Talar - aktorem teatralny i filmowy, rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska Szekspir traktował rolę Prospera jako podsumowanie swojego aktorstwa i refleksji o świecie. Czy dla pana jest to też jakaś kropka nad „i” czy otwarcie nowej drogi aktorskiej? W pragnieniach i marzeniach jedno i drugie. Igor Gorzkowski, młody reżyser szekspirowskiej „Burzy”, jest twórcą, który szuka nowych rozwiązań, nowych dróg, nowych koncepcji, nie burząc tego, co stare a dobre. To dość wyjątkowe w dzisiejszym teatrze.
Kosmetyka sportowa obecnie jest prężnie rozwijającą się dziedziną kosmetyki. Ale produkty mające spełniać podobną rolę jak te dzisiejsze wytwarzano już na początku XX wieku.
Macedonia leży na Bałkanach są chyba najbardziej egzotycznym miejscem na mapie nowoczesnej Europy. Na starym kontynencie nie ma drugiego miejsca, gdzie przez wieki przeplatałoby się tak wiele kultur.