Back to top

PUBLIKACJE

Struktury oka, które odgrywają rolę w mechanizmie powstawania jaskry: Nerw wzrokowy – nerw przekazujący informacje z oka do mózgu, uciskany w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego zanika Ciecz wodnista – przezroczysty płyn produkowany w oku zapewniający odpowiednie naprężenie gałki ocznej Kąt przesączania – kąt pomiędzy tęczówką a rogówką; miejsce, w którym ciecz wodnista odpływa z oka do krwioobiegu; ograniczenie odpływu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej Jaskra[1] Jaskrą nazywana jest grupa chorób oka o charakterze chronicznym i postępującym, w których dochodzi do stopniowe
POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA Ogólnopolska akcja badania Polaków w kierunku jaskry W najbliższą sobotę 18 marca 2017 roku z okazji obchodów Światowego Tygodnia Jaskry odbędzie się ogólnopolska akcja bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry, której inicjatorem i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO). Tego dnia wszyscy Ci, którzy nie odwiedzili okulisty od przynajmniej roku i nie chorują na jaskrę będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych oferowanych w ponad 60 ośrodkach w całym kraju. Lista placówek, która włączyła się do akcji dostępna jest na stroni
W listopadzie 2016 r. diabetolodzy i lekarze rodzinni podpisali porozumienie dotyczące współpracy w leczeniu cukrzycy. Pod czyją opieką powinien znajdować się chory na cukrzycę typu 2?
Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Fiedorem, dyrektorem Narodowego Instytutu Leków. Od roku jest Pan dyrektorem Narodowego Instytutu Leków. Czym obecnie zajmuje się NIL? Najważniejszym zadaniem NIL jest pełnienie funkcji kontrolnej: czuwanie nad bezpieczeństwem i jakością produktów leczniczych na terenie Polski. Wszystkie produkty dopuszczone do obrotu na terenie Polski muszą być okresowo badane pod kątem jakości produktu leczniczego deklarowanego przez podmiot odpowiedzialny. Czuwamy też, by nie było w obrocie leków niepełnowartościowych, a przede wszystkim sfałszowanych, wykonując czyn
Rozmowa z Krzysztofem Łandą, wiceministrem zdrowia. Co dobrego ma przynieść dla pacjenta ustawa wprowadzająca refundację wyrobów medycznych? Ustawa o refundacji wyrobów medycznych ma kilka celów. Po pierwsze, zapewnienie stosowania u pacjentów wysokiej jakości wyrobów medycznych. Dzisiaj kontrola ich jakości jest słaba. Minister zdrowia, ustalając grupę wyrobów medycznych, określi w rozporządzeniu minimalne wymagania jakościowe, które muszą spełnić wyroby, o których refundację będą ubiegały się podmioty odpowiedzialne czy dystrybutorzy. Dzisiaj często mamy wątpliwości co do jakości np. soczewe
Rozmowa z prof. DR. HAB. n. med. Mirosławem Wielgosiem, kierownikiem I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem krajowym w dziedzinie Perinatologii, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Co ostatnio udało się zrealizować Polskiemu Towarzystwu Ginekologicznemu? Udało nam się uporządkować szereg spraw organizacyjnych, m.in. statut. Poza tym został zmniejszony skład zarządu głównego z 60 do 30 osób, został utworzony konwent seniorów, który skupia byłych prezesów towarzystwa i jest ciałem doradczym zarządu. Został utworzony „Klub 35
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie
Alergiczne zapalenie spojówek i metody walki z tą cywilizacyjną chorobą przedstawia dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii UM we Wrocławiu.
Celem przeszczepienia rogówki jest uzyskanie jej przezierności i odpowiednich właściwości optycznych. Najczęstszą przyczyną utraty przezierności przeszczepu rogówki jest wystąpienie immunologicznej reakcji odrzucania, co określane jest mianem choroby przeszczepu rogówki.
Poważne powikłania cukrzycy mogą wystąpić w każdym jej typie, dlatego już od początku zdiagnozowania choroby ważne jest nie tylko jej leczenie, ale również kontrolowanie, czy nie pojawiają się powikłania.